Awakening the inner healer

In samenwerking met Daohearts China

Yvonne Hoeboer en Marli Schaminee (Nederland) en Katrien Hendrickx (België) zijn mede-organisatoren voor de jaartraining Awakening the Inner Healer.

Katrien Hendrickx is verantwoordelijk voor
- de helft van de vertalingen van de Engelse sessies in het Nederlands
- het organiseren van tweewekelijkse oefensessies onderdeel Healing voor de Nederlandstalige groep
- het certificaat Mingjue Healer.

EEN MINGJUE GONGFU TRAININGSPROGRAMMA VOOR LERAREN ZHINENG QIGONG, HEALERS EN IEDEREEN​ MET INTERESSE

Doelstellingen

DE BELANGRIJKSTE DOELSTELLINGEN VOOR/VAN DEZE JAARTRAINING:
- Ontwikkel mingjue, ware zelf, ware liefde
- Verander je oud referentiekader, bouw een open en harmonieus referentiekader, genees emotionele trauma's en negatieve reacties, vorm een ​​positieve levensstijl
- Oefen supervaardigheden, open op een diep niveau en zuiver energieblokkades om het hele lichaam te genezen
- Ontwikkel het tweede levenssysteem, gebruik informatie om allerlei levensproblemen op te lossen
- Maak lichaamsqi / vitaliteit overvloedig als energie fundament van een goede gezondheid
- Maak je wervelkolom sterk en flexibel als sterke basis voor een goede gezondheid
- Transformeer seksuele energie om (mingmen) aangeboren qi overvloedig te maken en de basis (wortels) van het leven te versterken
- Verbeter het wereldbewustzijnsveld om de mens naar een hoog niveau te laten evolueren
- Ontwikkel jezelf en evolueer tot goede mingjue gongfu leraar en/of healer(genezer) voor de wereld

Planning en organisatie

- Jaartraining gedurende 12 maanden (1 juni 2022 t/m 1 juni 2023)
- Indeling in 4 modules van telkens drie maanden
Wie zich inschrijft voor de volledige jaartraining, ontvangt de opnames met theorie, evenals een PDF-boek met 104 sessies van de laatste twee cursussen die door de World Consciousness-gemeenschap werden gegeven.

Teacher Wei geeft elke maand 5-daagse online sessies.
- De internationale sessies worden gegeven via zoomsessies.
- Opnames van iedere sessie zijn beschikbaar voor zelfstudie, zodat elke beoefenaar zijn eigen cursusresultaten en ervaringen kan leren en verbeteren.

In de loop van het jaar zijn er vier modules.
- Elke module is verbonden met de volgende, maar elke module kan onafhankelijk staan. Deelnemers kunnen er daarom voor kiezen om aan één module deel te nemen of om aan alle modules deel te nemen.
- De vier modules volgen de seizoenen van een jaar.
- Elke module duurt drie maanden, waardoor geconcentreerde oefening mogelijk is voor diepere ervaringen binnen die module.
- Iedere module kan apart gevolgd worden om tegemoet te komen aan de individuele behoeften van deelnemers.

Internationale organisatoren
- De deelnemers worden gedurende de hele cursus begeleid door de organisatoren met vertalingen (indien gewenst) en wekelijkse oefeningen en oefensuggesties.
- De organisatoren helpen deelnemers om hun eigen individuele dagelijkse zelfoefenplanning te ontwerpen via formulieren.
- Voor België en Nederland zijn dit Yvonne Hoeboer (Nl) en Katrien Hendrickx (Be).

Kostprijzen

Zoomsessies (recordings inbegrepen)
- Nieuwe deelnemers: het hele jaar: 1200 USD, 1070 euro of per module (drie maanden): 400 USD, 360 euro
- Tweedejaars deelnemers (exclusief de extra kosten om leraar en/of healer te worden): het hele jaar: 600 USD, 540 euro
- Derdejaars deelnemers (exclusief de extra kosten om leraar en/of healer te worden): het hele jaar: 300 USD, 270 euro

Enkel de opnamen (recordings)
- Nieuwe deelnemers: het hele jaar: 960 USD, 860 euro en per module (voor drie maanden): 320 USD, 290 euro
- Deelnemers tweede jaar: het hele jaar: 480 USD, 430 euro
- Deelnemers derde jaar: het hele jaar: 240 USD, 220 euro

CERTIFICERINGEN
Mogelijkheid om certificaat te behalen van Mingjue Gongfu Instructor en/of Healer
150 USD, 130 euro extra per certificaat

Data en inhoud Module 1

Training van de wederzijdse impact: Mingjue trainen om healing te faciliteren en healen om Mingjue te versterken.
van 1 juni tot 1 september 2022 (3 maanden)
op 1- 5 juni + 1- 5 juli + 4-8 augustus 2022 van 8-10 pm Beijing time (14-16 uur Europese tijd)
Self healing: in module 1 oefenen we methoden om vreugde en geluk te vergroten; het is een "happy module": emotionele blokkades worden doorbroken door gebruik te maken van de methoden van mingjue qi dansen, vibreren, lachen of zingen (deze oefeningen zullen worden geregeld door de organisatoren van elke kleine gemeenschap) een
- We maken gebruik vna klanken 'Xu' en 'N'. Deze oefening zal mingjue verbeteren en energie harmoniseren. Het helpt je om door bepaalde blokkades heen te kijken, de geblokkeerde energie te accepteren en te zuiveren, evenals de informatie in oude trauma's te transformeren. Het ouder referentiekader wordt geleidelijk vervangen door nieuw referentiekader met mingjue waarden.
- We beoefenen methoden voor het ontwikkelen van supervaardigheden.
- Met onze universum Qi-handen openen en transformeren we blokkades van diepe innerlijke subtiele ruimten om allerlei soorten chronische ziekten te genezen (voornamelijk gericht op genezing van kanker, diabetes en hartprobleme).
- Met de methode van de 3D-printer versmelten qi en informatie om een ​​nieuw en gezond lichaam te "printen" en om een ​​mooi leven op een hoger niveau te creëren.
- De methoden van vibraties en rupsbewegingen worden gebruikt om het lichaam flexibel te maken.
- We beoefenen Roufu: het masseren van de buik.
Healen van anderen en de wereld:
- Healing via Mingjue universele liefde in het bewustzijnsveld
- Healing via Qi-handen en mingjue universele liefde
- Healing via Qi-handen massage en mingjue universele liefde (binnen het gezin)
- Healing via Mingjue intentie van universele liefde
- Het aanleren van zelfgenezingsmethoden aan anderen

Data en inhoud Module 2

Verbeter de gezondheid door het verbeteren van mingjue en innerlijke qi
Van 1 september tot 1 december 2022 (3 maanden)
Op 1- 5 september + 1- 5 oktober + 4-8 november 2022 van 8-10 pm Beijing time (14-16 uur Europese tijd)
Herhaling en verdieping
- In deze module oefenen we methoden om vreugde en geluk te vergroten; het is een "happy module"; emotionele blokkades worden doorbroken door gebruik te maken van de methoden van mingjue qi dansen, vibreren, lachen of zingen (deze oefeningen zullen worden geregeld door de organisatoren van elke kleine gemeenschap).
- We oefenen met het herhalen van de klanken 'Xu' en 'N'. Deze oefening zal mingjue verbeteren en energie harmoniseren. Het zal helpen om door bepaalde blokkades heen te kijken, de geblokkeerde energie te accepteren en te zuiveren, evenals de informatie in oude trauma's gecreëerd door vaste relaties te transformeren. Het zal oude, vastgeroeste referentiekaderreacties veranderen via mingjue-liefde voor harmonie in alle facetten van eht leven.
- Beoefening van methoden om supervaardigheden te ontwikkelen.
Methoden
- staande meditatie in combinatie met de herhaling van de klank 'N' en open-sluit : de beste manier om een ​​overvloedige stroom van innerlijke qi te creëren
- keelademhaling in combinatie met staande meditatie
- onderste dantian-ademhaling, qi-lichaamsademhaling en universum-ademhaling, allemaal gecombineerd met staande meditatie
- roufu: massage van de buik om innerlijke qi sterk te maken

Data en inhoud Module 3

Genees het hele lichaam door middel van mingjue en wervelkolomoefeningen
Van 1 december 2022 tot 1 maart 2023 (3 maanden)
Op 1- 5 december 2022 + 4- 8 januari + 1-5 februari 2023 van 8-10 pm Beijing time (14-16 uur Europese tijd)
Herhaling en verdieping
- In deze module oefenen we methoden om vreugde en geluk te vergroten; het is een "happy module"; emotionele blokkades worden doorbroken door gebruik te maken van de methoden van mingjue qi dansen, vibreren, lachen of zingen (deze oefeningen zullen worden geregeld door de organisatoren van elke kleine gemeenschap).
- We oefenen met het herhalen van de klanken 'Xu' en 'N'. Deze oefening zal mingjue verbeteren en energie harmoniseren. Het zal helpen om door bepaalde blokkades heen te kijken, de geblokkeerde energie te accepteren en te zuiveren, evenals de informatie in oude trauma's gecreëerd door vaste relaties te transformeren. Het zal oude, vastgeroeste referentiekaderreacties veranderen via mingjue-liefde voor harmonie in alle facetten van eht leven.
- Beoefening van methoden om supervaardigheden te ontwikkelen.
Methoden
- de wervelkolom draaien tijdens het zitten
- de wervelkolom draaien tijdens het staan
- caterpillar
- Bow body arch back (voorover buiging)
- Roufu: buik massage om innerlijke qi sterk te maken

Data en inhoud Module 4

Genezing via mingjue beoefening van seksuele en aangeboren qi
Van 1 maart tot 1 juni 2023 (3 maanden)
Op 1- 5 maart + 1- 5 april + 4-8 mei 2023 van 8-10 pm Beijing time (14-16 uur Europese tijd)
Herhaling en verdieping
- In deze module oefenen we methoden om vreugde en geluk te vergroten; het is een "happy module"; emotionele blokkades worden doorbroken door gebruik te maken van de methoden van mingjue qi dansen, vibreren, lachen of zingen (deze oefeningen zullen worden geregeld door de organisatoren van elke kleine gemeenschap).
- We oefenen met het herhalen van de klanken 'Xu' en 'N'. Deze oefening zal mingjue verbeteren en energie harmoniseren. Het zal helpen om door bepaalde blokkades heen te kijken, de geblokkeerde energie te accepteren en te zuiveren, evenals de informatie in oude trauma's gecreëerd door vaste relaties te transformeren. Het zal oude, vastgeroeste referentiekaderreacties veranderen via mingjue-liefde voor harmonie in alle facetten van eht leven.
- Beoefening van methoden om supervaardigheden te ontwikkelen.
Methoden
- staartbeenbeweging met staande meditatie en keelademhaling
- straight legs sitting meditation: zitmeditatie met rechte benen
- mingmen-ademhaling in zitmeditatie houding
- Roufu: buik massage om innerlijke qi sterk te maken

Evaluatie criteria & certificering voorwaarden

EVALUATIEPUNTEN VOOR ELKE MODULE
- Mingjue staat
- Emotionele staat
- Verbeteringen in de gezondheid, evenals verbeteringen in kracht, flexibiliteit en welzijn van het fysieke lichaam
- Wijsheid binnen gewone vermogens en supervaardigheden zodat het leven mooier wordt
- Mingjue genezing en werkvermogen: service
- Familie relaties
- Resultaten van laboratorium- of ziekenhuistests die verbetering laten zien (als je die hebt)

Op het einde van deze jaaropleiding kan je drie certificaten halen:
1. Certificaat van deelname
2. Certificaat Mingjue Gongfu Teacher
3. Certificaat Mingjue Healer

Certificaat van deelname voor iedereen
Voor de start van de volgende module
Evaluatie van evolutie van Mingjue op basis van de opgegeven items (zie formulieren)
Dus in totaal 4 verslagen gedurende het jaartraject.

Certificaat Mingjue Gongfu Teacher
Voor de start van de volgende module
• Synthese van 200 woorden over inhoud van Mingjue van deze module: de essentie in een notendop. Dus in totaal 4 syntheses gedurende het jaartraject.
• Evaluatie van evolutie van Mingjue op basis van de opgegeven items (zie formulieren)
• Verslag van eigen training/beoefening
Naar het einde toe
• Minstens 5 keer een online sessie leiden in de groep met per keer een verslag van de ervaring.
• Online examen bij teacher Wei

Certificaat Mingjue Healer
Voor de start van de volgende module
• Synthese van 200 woorden over inhoud van healing en -technieken van deze module: de essentie in een notendop.
• Evaluatie van evolutie van Mingjue
Naar het einde toe
Minstens 60 keer een Mingjue healing doen bij minimaal 20 personen individueel.
• Schrijf na elke healing een verslag over je Mingjue-staat, de informatie over de healing en de ervaring van de patiënt/cliënt (zie formulier).
• Schrijf een zelfgenezingsplan voor elke patiënt/cliënt en vermeld het aantal keren dat de healing is toegepast.

Docent

Teacher Wei Qifeng
Zoomsessies in het Engels met mogelijkheid tot volgen via Nederlandse vertaling

Wij gebruiken cookies om onze website te optimaliseren en je de best mogelijke online ervaring te bieden. Door op "Alles toestaan" te klikken, ga je hiermee akkoord. Meer gedetailleerde instellingen