Emoties en gedachten als oorzaak van ziekte

Dit artikel is als power point geschreven voor het 15e congres van BeVo (Beroepsvereniging van Reflexologisten België - https://bevo-belgie.org) op 30 september 2023 in Mol met als thema "Emoties".
Bij video's vind je de lezing "Emoties, gedachten en overtuigingen als oorzaak van ziekte" integraal als Youtube filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=Drn9cEyr_8c
In de workshop “Emoties, gedachten en overtuigingen uitzuiveren om ziekte te voorkomen en te genezen”werden de vijf helende geluiden van Mantak Chia grondig verkend, ervaren en doorvoeld.

Stellingen en hun combinaties

1. Emoties en gezondheid vanuit de TCG (Traditionele Chinese Geneeskunde)
*
Basisprincipe is energie: ALLES en IEDEREEN is energie.
* Negatieve emoties, gedachten en overtuigingen veroorzaken blokkades in energie.
* Energie blokkades veroorzaken ziekten.
* Negatieve emoties, gedachten en overtuigingen schaden onze gezondheid.

2. Emoties en het referentiekader
*
Emoties, gedachten en overtuigingen zijn reacties van ons referentiekader.
* Oorzaak van ziekte, klachten en symptomen ligt in ons referentiekader.
* Onze emoties, gedachten en overtuigingen uitzuiveren is ons referentiekader uitzuiveren.

3. Referentiekader, bewustzijn, emoties en gezondheid
*
Ons bewustzijn bepaalt ons referentiekader.
* Ons bewustzijn bepaalt onze emoties, gedachten en overtuigingen.
* Ons bewustzijn bepaalt ons welzijn en onze gezondheid.

Emoties in de Traditionele Chinese Geneeskunde

Emoties vormen een groot kennisonderdeel in de TCG. Emoties zijn verbonden met onze organen (vijf elementen leer) en ze liggen opgeslagen in ons lichaam.

Een emotie is een totale en geïntegreerde reactie op verschillende niveaus. Voorbeelden van de impact van negativiteit en stress zijn:
- fysiek niveau: hoge bloeddruk, hartkloppingen, droge mond & keel, beven, …
- energie niveau: moe, uitgeput, depressie, burn-out, …
- mentaal niveau: ik kan niets, ik ben niets waard, ik ben een hopeloos geval, …
- bewustzijn niveau: oogkleppen, tunnelvisie, weinig of geen controle, …

Er zijn heel wat technieken ontwikkeld om emoties, gedachten en overtuigingen te ontladen via klanken, (orgaan)massage, bewegingen, (meridiaan)stretches, kruiden, …

Emoties en gedachten zijn energie én informatie.

Energie
Volgens de wetenschap “alles is energie én informatie” zijn emoties en gedachten energie én informatie.

In de TCG is een blokkade van energie oorzaak van pijn, klachten, symptomen en ziekte. Denk aan de uitspraken: “Where there is flow, there is no pain. Where there is pain, there is no flow.” Hier moeten we wel het onderscheid tussen interne en externe pathogene factoren.

Mogelijke energiestoringen zijn stagnatie (blokkade), exces (te veel), deficiëntie (tekort), afwezigheid (geen energie, geen vitale levenskracht meer.

Verstoringen in energieopslag en -doorstroming in ons lichaam liggen in ons bewustzijn (verband bewustzijn - referentiekader) en worden veroorzaakt door emoties, gedachten en overtuigingen

Informatie
Emoties, gedachten en overtuigingen zijn energie en energie is drager van informatie. Emoties, gedachten en overtuigingen zijn dus drager van informatie. Die informatie zorgt voor energieaanmaak, -stroming, -vermindering of stagnatie. Bijvoorbeeld : “Ik ben niets waard” zorgt direct voor energie vermindering en “Ik voel me prima vandaag!” geeft direct energie.
Informatie laat dus energie stromen, verminderen, stagneren of blokkeren.

Ons bewust worden van de kracht van de informatie van emoties, gedachten en overtuigingen is onze energie beheersen en onze gezondheid beïnvloeden. Emoties, gedachten en overtuigingen veranderen is ons leven veranderen.

Emoties kunnen ogenblikkelijk onze gezondheid beïnvloeden:
- positieve emoties en gedachten maken onze energie beter. Ze zorgen mee voor een goede gezondheid. Dit is goed voor onszelf, de anderen en onze omgeving
- negatieve emoties en gedachten maken onze energie slechter. Ze schaden onze gezondheid en omgeving. Dit blokkeert onszelf en onze relatie met anderen

Het referentiekader

Het referentiekader wordt gevormd door alle kennis en ervaringen die we in de loop van ons leven opdoen. Dat maakt elk referentiekader uniek en tegelijk voor de eigenaar zo vertrouwd: het is ons referentiekader.
Het referentiekader vormt het beeld dat we hebben van onszelf en van de werkelijkheid. Vanuit dit beeld wordt binnenkomende informatie geïnterpreteerd en gestructureerd. We kijken door onze eigen (gekleurde) bril naar onszelf en de wereld om ons heen.
Het referentiekader bepaalt ons normen- en waardenstelsel. Het bepaalt onze emoties, overtuigingen, (voor)oordelen, reacties en interacties. Het referentiekader is de basis van ons leven. Het geeft ons houvast bij de manier waarop we ons in de wereld gedragen.

Emoties komen van ons referentiekader; ons referentiekader interpreteert en reageert. Emoties, gedachten en overtuigingen komen dikwijls van buiten uit (triggers): gebeurtenissen of mensen maken ons boos, gelukkig, verdrietig, blij, … Emoties zijn soms lang en diep aanwezig, bijvoorbeeld uit onze baby- en kindertijd.

Het referentiekader kan direct emoties en gedrag uitlokken. De informatie én de emotie én de gedachten komen van het referentiekader. Bijvoorbeeld: een baby ziet een tijger en wil hem strelen; een volwassene ziet een tijger, is bang en op zijn hoede.

Het referentiekader geeft ons de informatie waarop we reageren met negatieve reacties, emoties, gedachten en gedrag of positieve reacties, emoties, gedachten en gedrag of neutrale reacties, emoties, gedachten en gedrag. Het is dus belangrijk om ons referentiekader te observeren en te bevragen …
- WAT DENKEN WE?
- WAT VOELEN WE?
- HOE REAGEREN WE?

Bewustzijn en referentiekader

Ons niet bewust zijn van ons referentiekader geeft intuïtieve, haast instinctieve reacties en die reacties zijn gebaseerd op oude overlevingsmechanismen en oude patronen. Bijvoorbeeld bij een trigger word je direct boos of zwijgt, of zit je te kniezen, …
Negatieve emoties, gedachten en overtuigingen zijn een ogenblikkelijke reactie van ons referentiekader; wijzen op een onevenwichtige mindset en zijn een reactie of oordeel op het niet-bewust niveau.

- Het referentiekader niet in vraag stellen is afhankelijk zijn van oude structuren en patronen.
- Bewust worden van het referentiekader is inzicht krijgen in vastgeroeste patronen en instinctieve reacties. Bewust worden van het referentiekader is het bewustzijn ontwikkelen. Het referentiekader observeren en bevragen is een kans om het te veranderen in constructieve informatie met een positief effect op onszelf en anderen.

Conclusies
1. Een niet-bewust of minder ontwikkeld bewustzijn is gebaseerd op het oude, instinctieve referentiekader. We reageren ogenblikkelijk en instinctmatig. Belemmerende fysieke, emotionele, mentale en zelfs spirituele factoren zorgen voor blokkades en remmingen in onze groei. We zijn afhankelijk van ons referentiekade MAAR we zijn ons daar niet van bewust.
Onevenwichtige emoties, gedachten en overtuigingen zijn de belangrijkste oorzaak van de meeste problemen in ons leven en dit via het bewustzijn.

2. Een bewust bewustzijn creëert een bewust referentiekader. We worden ons bewust van belemmerende emoties, gedachten en overtuigingen. We ontwikkelen vaardigheden als begrip, compassie, openheid, positivisme, …
Ons bewustzijn verruimt.
We worden vrijer en onafhankelijker - tot vrij en onafhankelijk.
We worden meer onze eigen meester - tot onze eigen meester.
Een goede emotionele mindset met evenwichtige emoties wijst op een (meer) bewuste en ontwikkelde bewustzijnsstaat en is gezond voor lichaam en geest.

Triggers in het dagelijks leven als test én tool

Triggers in ons dagelijks leven helpen ons bewust te worden/zijn van onze bewustzijnsstaat.
- In een lagere bewustzijnsstaat zijn triggers negatief en slecht: we reageren heftig; we worden depressief; we vervallen in oud trauma; we worden boos, verdrietig, nijdig, …
- In een hogere bewustzijnsstaat raken triggers ons niet: we zijn niet beïnvloedbaar door triggers van buitenaf; we beschouwen triggers als leraren en gidsen om onze bewustzijnsstaat te verdiepen en verder te ontwikkelen.

DIT IS EEN PROCES - EEN EVOLUTIE - EEN GROEI.

Het dagelijks leven, onze emoties en gedachten vormen de beste test om onze bewustzijnsstaat te evalueren. Tegelijk vormen gebeurtenissen, gedachten en emoties belangrijke tools: ze helpen ons in onze ontwikkeling naar een hoger bewustzijnsniveau; ze maken ons bewust van ons referentiekader en begeleiden ons in onze evolutie.

Triggers maken ons bewust van blinde vlekken in ons referentiekader. Blinde vlekken zijn eigenschappen, patronen, kwaliteiten, tekortkomingen, kwetsuren, reacties, … bij onszelf waar wij ons niet van bewust zijn maar die anderen wel zien.

Het dagelijks leven is de beste test. Triggers geven ons inzicht.

Slotconclusies

Als we ons bewust worden van onze beperkende en belemmerende emoties, gedachten en overtuigingen, kunnen we ze uitzuiveren en onze gezondheid positief beïnvloeden.
- We verkennen bij onszelf onze emoties en gedachten als mogelijke bron van klachten en ziekte.
- We worden ons bewust van ons referentiekader.
- We veranderen oude patronen in ons referentiekader door positieve, helende informatie en komen op die manier ook een stukje dichter bij ons ware zelf.

We gebruiken ons bewustzijn om bewust onze emoties, gedachten en overtuigingen te veranderen in positieve informatie.
We transformeren ons leven op een dieper niveau.

Katrien Hendrickx
September 2023

Wij gebruiken cookies om onze website te optimaliseren en je de best mogelijke online ervaring te bieden. Door op "Alles toestaan" te klikken, ga je hiermee akkoord. Meer gedetailleerde instellingen